Bạn có thể tìm kiếm hình ảnh của mình trên đường chạy thông qua tính năng tìm kiếm hình bên dưới.

 

Trường hợp không có hình ảnh tương ứng mã BIB
(do điều kiện ánh sáng không đủ, vị trí đeo BIB khó nhận diện, nhóm đông người…)
nhấp Vào đây để tìm hình ảnh của bạn trong sự kiện

Bằng cách nhấn vào nút Tìm kiếm và tải ảnh

Bạn đã đồng ý với Chính sách hình ảnh và Chính sách bảo mật

của chúng tôi

 

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD HÌNH TỪ IPHONE VÀ CÁC DÒNG MÁY ANDROID

Đối với các dòng máy iPhone 5 đến iPhone 11 đã cài Google Drive

Bước 1: Nhập mã BIB
Bước 2: Nhấp vào Đường dẫn hiện ra
Bước 3: Chọn Tải ảnh. Bạn sẽ được dẫn về ứng dụng Google Drive cài trên thiết bị
Bước 4: Nhấp chọn vào hình cần tải. Giữ đè cho đến khi xuất hiện thông tin Lưu ảnh. Chọn Lưu. Tải ảnh thành công.

Đối với các dòng máy iPhone 5 đến iPhone 11 chưa cài Google Drive

Bước 1: Nhập mã BIB
Bước 2: Nhấp vào Đường dẫn hiện ra
Bước 3: Chọn Tải ảnh. Bạn sẽ được dẫn về ứng dụng Google Drive cài trên thiết bị
Bước 4: Nhấp chọn vào hình cần tải. Phía trên góc phải có biểu tượng Tải xuống. Nhấp chọn để tải. Tải hình thành công.

Đối với các dòng máy Android đã cài Google Drive

Bước 1: Nhập mã BIB
Bước 2: Nhấp vào Đường dẫn hiện ra
Bước 3: Chọn Tải ảnh. Bạn sẽ được dẫn về ứng dụng Google Drive cài trên thiết bị
Bước 4: Nhấp chọn vào dấu 3 chấm (…) bên góc phải mỗi ảnh, kéo chọn Tải xuống. Tải ảnh thành công.

Đối với các dòng máy Android chưa cài Google Drive

Bước 1: Nhập mã BIB
Bước 2: Nhấp vào Đường dẫn hiện ra
Bước 3: Chọn Tải ảnh. Bạn sẽ được dẫn về ứng dụng Google Drive cài trên thiết bị
Bước 4: Nhấp chọn vào dấu 3 chấm (…) bên góc phải mỗi ảnh, kéo chọn Tải xuống. Tải ảnh thành công. Hoặc, Phía trên góc phải có biểu tượng Tải xuống. Nhấp chọn để tải. Tải hình thành công

LIÊN HỆ 

Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình tìm hình ảnh. Hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi qua email trong vòng 24h.